Dienstverlening

Het belangrijkste onderscheid in de dienstverlening is wie heeft de kandidaat / toekomstige medewerker geworven.

Innotiq kan de werving en selectie doen. Daarbij bepalen we vooraf in samenspraak met de opdrachtgever de uitgangspunten. Tevens wordt bepaald hoeveel geschikte kandidaten uit de voorselectie worden voorgesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan in een volgend gesprek met de geschikte kandidaten bepalen wie gaat werken bij de opdrachtgever. Bij werving en selectie via Innotiq is er sprake van een uitzendovereenkomst waarbij Innotiq de kandidaat maximaal 5,5 jaar flexibel kan worden ingezet. Dit kan zowel voor contracturen (vaste uren) of variabele uren in de eerste 12 maanden(oproepovereenkomst). Dezelfde arbeidvoorwaarden worden gehanteerd als bij de werkgever met uitzondering van pensioenvoorzieningen en wachtgeldverplichtingen.

Indien de opdrachtgever zelf een kandidaat heeft geworven kan deze via Innotiq in dienst worden genomen. De kandidaat krijgt dan een payrollovereenkomst. Dit blijft dus onder de nieuwe wetgeving gewoon mogelijk. De kandidaat kan door Innotiq maximaal 3 jaar (afhankelijk van de CAO) en 3 contracten worden ingezet. Dit kan zowel voor contracturen (vaste uren) of variabele uren in de eerste 12 maanden (oproepovereenkomst). Dezelfde arbeidvoorwaarden worden gehanteerd als bij de werkgever met uitzondering van pensioenvoorzieningen.

Naast bovenstaande dienstverlening kan Innotiq ook de volgende diensten aanbieden:

  • Werving & Selectie, Hierbij werft Innotiq de gewenste kandidaat conform de eisen van de opdrachtgever waarna de kandidaat gelijk in dienst gaat bij de opdrachtgever
     
  • ZZP, ZZP-ers die bepaalde dienstverlening aan de opdrachtgever verlenen kunnen door Innotiq worden geworven en gecontracteerd. De ZZP-er wordt vervolgens ingezet bij de opdrachtgever.
     
  • Mobiliteit , Indien de opdrachtgever mensen in dienst heeft die om bepaalde redenen op zoek moeten / willen naar een andere werkomgeving kunnen deze begeleid en bemiddeld worden door Innotiq.   
     
  • Detachering, Innotiq zal een aantal docenten zelf een aanstelling bieden. Deze docenten kunnen worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers ter afdekking van tijdelijke vervanging in de lesroosters. Dit kan op basis van vaste uren maar ook voor variabele uren. In het tarief is een opslag meegenomen voor leegloop.