Meest gestelde vragen

Innotiq heeft de meest voorkomende vragen hieronder op een rij gezet. Zo vind je direct je antwoord.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 

Telefoon: 038-7601170

E-mail: info@innotiq.nl

Bezoekadres:
Hogeland 10
8024 AG Zwolle

 

Iedereen die in Nederland werkt moet loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen. Dat betekent dat er een bepaald percentage van je loon wordt ingehouden; ook wel loonheffing genoemd. Loonheffingskorting is een korting op het bedrag dat je betaalt aan loonheffing.

Let op! Je kan slechts bij één werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepassen.

 

Ontvang je loon of een uitkering van meerdere werkgevers en/of uitkeringsinstanties? Dan doe je er verstandig aan de loonheffingskorting bij die werkgever of uitkeringsinstantie toe te passen waar je het hoogste loon of de hoogste uitkering ontvangt.

Als je bij Innotiq gaat werken dien je bij inschrijving op het opgaveformulier of door middel van een loonbelastingverklaring aan te geven of wij als werkgever de loonheffingskorting moeten toepassen. 

Loonheffingformulier

 

Als je tijdens jouw dienstverband bij Innotiq een wijziging wilt doorvoeren met betrekking tot de loonheffingskorting, dien je een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen. Dit formulier kan je downloaden van onze website.

 

Let op! Een wijziging gaat altijd in aan het begin van de loonperiode die bij jou van toepassing is (week, maand of 4-weken) en kan niet midden in een loonperiode gewijzigd worden. Vul je wel een datum in midden in de loonperiode dan zal de wijziging pas ingaan met ingang van de nieuwe loonperiode. 

Innotiq betaalt op basis van de gemaakte afspraken per loonperiode (maand of 4-wekelijks) het salaris uit, mits we tijdig over de gewerkte uren beschikken.

De betalingsmomenten voor 2020 kun je terugvinden onder documenten. 

Per periode (maand of 4-weken) stellen wij jouw loonstrook op. De loonstrook wordt aan het eind van iedere periode digitaal (via e-UUR) naar je verstuurd. 

Op de loonstrook staat vermeld hoe jouw loon is opgebouwd, wat je het lopende jaar al hebt verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen je hebt opgebouwd. Op de loonstrook staan tevens cumulatieve van opgebouwde reserveringen. Daarnaast vind je er, indien van toepassing, onkostenvergoeding zoals reiskosten.

Als je een vraag hebt over jouw loonstrook, mag je altijd bellen of mailen. Dit kan op telefoonnummer: 038-7601170 of mail naar info@innotiq.nl

Wanneer je als gevolg van ziekte niet in staat bent te werken, dien je dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een uur voor aanvang van de werkzaamheden, te melden bij jouw contacpersoon bij de opdrachtgever. Tevens dien jij je vóór 9:00 persoonlijk telefonisch ziek te melden bij Innotiq door te bellen naar telefoonnummer 038-7601170. 

Ben je weer beter? Meldt dit ook bij de opdrachtgever én bij Innotiq.

In geval van ziekte is er een ziekteverzuimreglement van toepassing. Welk verzuimreglement voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die je van Innotiq gekregen hebt. Het verzuimreglement kan je vinden in onze werkwijzer.

Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die je bij Innotiq gekregen hebt. In onze werkwijzer staat beschreven wat er bij je van toepassing is.

Als je vrij wilt nemen, dien je dit altijd eerst met jouw opdrachtgever af te stemmen. Vervolgens dien je deze verlofuren zelf aan ons door te geven. Dit kan alleen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail naar info@innotiq.nl. Vermeld daarbij het volgende:

  • Reden van het verlof;
  • Hoeveel verlofuren je op wilt nemen;
  • Datum of periode waarin je verlofuren wilt opnemen. 

Verwacht je een kind? Gefeliciteerd! Je krijgt in de periode rond de bevalling zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens dit verlof en na de bevalling ontvang je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Voor de bevalling krijg je zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijg je bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Innotiq vraagt voor jou de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in 1 keer aan.

Je zwangerschap dien je uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapverlof gaat te melden. Maar meld dit liever eerder. Een zwangerschapsverklaring is nodig om je zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering aan te vragen. 

Je bouwt 8% vakantiegeld op over het brutoloon van jouw gewerkte uren.

Het vakantiegeld wordt normaal gesproken ieder jaar in de maand mei uitbetaald. Het is niet mogelijk om het vakantiegeld op andere momenten uit te laten betalen.

Als je bij ons gewerkt hebt en in de maand mei niet meer werkzaam bent dan wordt het vakantiegeld middels een eindafrekening uitbetaald binnen 6 weken nadat je gestopt bent met werken.

Ga naar djopzz.flexportal.eu. Hier kan je een nieuw wachtwoord aanvragen dat vervolgens naar jouw e-mailadres gestuurd wordt.

Jouw wachtwoord kan je wijzigen in e-UUR door in te loggen en naar Profiel te gaan. Aan de linkerkant van het scherm zie je de button wachtwoord wijzigen.

Geef dit in eerste instantie door aan jouw leidinggevende. Hij/zij kan dit eventueel aanpassen en aan ons doorgeven. Blijkt het inderdaad niet te kloppen? Laat jouw leidinggevende dit aan ons doorgeven, alleen dan kunnen wij extra uren uitbetalen.

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 

Telefoon: 038-7601170

E-mail: info@innotiq.nl

Bezoekadres:
Hogeland 10
8024 AG Zwolle

 

Ga naar djopzz.flexportal.eu. Hier kan je een nieuw wachtwoord aanvragen dat vervolgens naar jouw e-mailadres gestuurd wordt.

Jouw wachtwoord kan je wijzigen in e-UUR door in te loggen en naar Profiel te gaan. Aan de linkerkant van het scherm zie je de button wachtwoord wijzigen.

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten:

Voor fase A geldt in principe: ‘geen werk, geen loon’ (zie artikel 22 lid 1 t/m 4 van de ABU-CAO). Het is hierbij wel van belang dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk in je uitzendovereenkomst is opgenomen. Als er geen werk is wordt er geen loon doorbetaald. Wel heb je hier te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

Voor fase B geldt dat je de uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting alleen kan toepassen als er géén of maximaal 26 weken gebruik is gemaakt van fase A (artikel 22 lid 6 ABU-CAO). Ook dan moet dit wel zijn opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ook hier heb je te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

*Voor meer informatie over de regels bij een oproepovereenkomst:

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:

Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als je niet kan werken omdat het bedrijf gesloten is dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal het loon moeten worden doorbetaald. Wel kan het bedrijf je vervangende passende arbeid bieden, zie hiervoor artikel 23 en 24 van de ABU-CAO.

Voor uitzendovereenkomsten fase A met uitzendbeding:

Als de opdrachtgever de opdracht daadwerkelijk beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting.

 

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal in beginsel het loon moeten worden doorbetaald. Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten geldt ‘geen werk, geen loon’. Zie situatie 1.

 In dit geval gelden de gewone regels over loonbetaling bij ziekte. Dat is voor het coronavirus niet anders. Als je ziek bent, dan is artikel 25 van de ABU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase A met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. De uitzendkracht moet dit wel bij Djopzz melden. Calamiteitenverlof valt onder artikel 28 van de ABU-CAO. Voor fase A met uitzendbeding geldt hiervoor de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof (voor zover opgebouwd). Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat het loon moet worden doorbetaald. Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de uitzendkracht op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Als de uitzendkracht geen oppas kan vinden, dan zal hij daarna (in overleg met de werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten (fase A, B en C) is hierop geen uitzondering gemaakt.

De uitzendkracht heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.

De uitzendkracht kan per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij als uitzendkracht degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is dan geldt het volgende:

-Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet kan werken. De uitzendkracht wordt aangemeld bij het UWV.

-Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en quarantaine zal in de meeste gevallen voor risico van de uitzendorganisatie komen.

-Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.