wijzigingen die voor alle medewerkers van Innotiq
Onderwijs gelden. Individuele wijzigingen staan in de
arbeidsovereenkomst of de bevestiging van uitzending